Notifikovat uživatele o deníku na projektu, příležitosti společnost nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi deníkem a uživatelem

Pomocí položky Notifikovat uživatele o deníku na projektu, příležitosti společnost nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi deníkem a uživatelem máte možnost definovat, jestli budou osoby, které jsou v danou chvíli spojeny s konkrétním deníkem, informovány o tom, že dokument má vazbu na projekt, příležitost, společnost nebo kontakt. Základem fungování je pak skutečnost, že má uživatel v systému zavedený e-mail, na který bude notifikace zaslána. Více informací o notifikaci uživatelů najdete v článku Notifikace uživatele o vazbách na deníku.

Dvojím kliknutím na položku Notifikovat uživatele o deníku na projektu, příležitosti společnost nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi deníkem a uživatelem v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, budou uživatelé navázaní na deník informováni, že je k deníku vytvořena vazba s projektem, příležitostí, společností nebo kontaktem.

Je-li pole nezaškrtnuto, nebudou uživatelé nově spojení s deníkem o vazbách informováni.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.