Jméno souboru při exportu deníku do Microsoft Word

Položka Jméno souboru při exportu deníku do Microsoft Word určuje, jak se bude jmenovat dokument vytvořený exportem deníku do MS Word. Na základě tohoto nastavení můžete zajistit jednotný systém pojmenovávání vašich souborů, abyste v nich vždy měli přehled.

Dvojím kliknutím na položku Jméno souboru při exportu deníku do Microsoft Word v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

 

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole můžete zadat i čistě textovou hodnotu, ale to by znamenalo, že se všechny vyexportované soubory budou jmenovat stejně. Nejčastěji se proto tvoří název pomocí systémových globálních proměnných, díky kterým si můžete vytvořit vlastní specifickou strukturu jména dokumentu.

Systémová hodnota Popis
CURRENT_USER Aktuální uživatel
CURRENT_ITEM Aktuální položka
CURRENT_ITEM_OWNER Vlastník aktuální položky
SUPERIORITEM Nadřazená položka deníku
CONTACTPERSON Údaj o Odběrateli
CUSTOMER Údaj o Kontaktní osobě


Při definici názvu souboru můžete tedy odkazovat na různé proměnné a jejich vlastnosti v tomto pořadí: $NÁZEV_PROMĚNNÉ[NázevSloupceVDatabázi], například tedy $CUSTOMER[FileAs] vypíše název společnosti vyplněné na kartě deníku.

Do názvu souboru tak můžete vložit pouze takové proměnné, které vás skutečně zajímají a které chcete v názvu mít. Použití syntaxe může v praxi vypadat například takto (můžete použít následující dvě formy zápisu):

Příklad 1 - textový zápis

eWay-$CUSTOMER[FileAs]-$CURRENT_ITEM[FileAs]

Vytvoří se soubor, který bude mít název ve tvaru "eWay-Jméno odběratele-Název deníku"

Příklad 2 - zápis SQL

SQL#SELECT 'eWay-' + '$CURRENT_ITEM[FileAs]'

Vytvoří soubor, který bude mít název ve tvaru "eWay-Název deníku"

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.