Povolit uživatelům vytvářet deníky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM

Položka Povolit uživatelům vytvářet deníky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM určuje, zda bude možné převádět na deník pouze takové události z kalendáře, které mají vyplněnou nadřazenou položku, anebo události všechny. Využívá se především ve chvíli, kdy chcete zajistit, aby měl každý deník, který vzniká převodem  z události, vytvořenou vazbu na nadřazenou položku.

Dvojím kliknutím na položku Povolit uživatelům vytvářet deníky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a je možné převádět na deník veškeré události v Kalendáři.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a je možné převádět pouze události, které mají nadřazenou položku vyplněnou.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.