Jméno stavu pro vystavené faktury

Jméno stavu pro vystavené faktury nese jméno stavu, který se ve workflow dokladu používá pro fakturu, která byla například projektovým manažerem vystavena v eWay-CRM®. Pokud je status správně zadaný, tak prostřednictvím synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou dojde i k převedení příslušné faktury v Pohodě do stavu Vystaveno (K zaúčtování).

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro vystavené faktury v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje vystavenou fakturu. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram dokladu, který je mezi eWay-CRM® a Pohodou synchronizován, tedy například Faktura přijatá (Purchase invoice).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že byla faktura vystavena - v našem případě to bude stav "K zaúčtování". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (a do globálního nastavení vložíme do Jméno stavu pro vystavené faktury tedy hodnotu "ToBeInvoiced").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Pro více informací o synchronizaci faktur mezi eWay-CRM® a Pohodou a také pro více informací o synchronizovaných typech prosím přejděte k článku Pohoda: Faktury.