Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují

Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují nese jméno stavu, který se ve workflow dokladu používá pro nabídku, která byla vytvořena a v účetním systému Pohoda se zatím zpracovává. Pokud je status správně zadaný, tak prostřednictvím synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou dojde k tomu, že uživatel eWay-CRM® vidí nabídku vytvořenou v Pohodě, která ještě není zpracována.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje nabídku, která se vyřizuje. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram nabídky, která je mezi eWay-CRM® a Pohodou synchronizována, tedy například Nabídka vydaná (Issued proposal).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že se nabídka vyřizuje - v našem případě to bude stav "Vyřizuje se". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují tedy hodnotu "InProcess").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Pro více informací o synchronizaci nabídek mezi Pohodou a eWay-CRM® prosím přejděte k článku Pohoda: Nabídky.