Jméno souboru při exportu dokladu do Microsoft Word

Položka Jméno souboru při exportu dokladu do Microsoft Word určuje, jak se bude jmenovat dokument vytvořený exportem dokladu do MS Word. Na základě tohoto nastavení můžete zajistit jednotný systém pojmenovávání vašich souborů, abyste v nich vždy měli přehled.

Dvojím kliknutím na položku Jméno souboru při exportu dokladu do Microsoft Word v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole můžete zadat i čistě textovou hodnotu, ale to by znamenalo, že se všechny vyexportované soubory budou jmenovat stejně. Nejčastěji se proto tvoří název pomocí systémových globálních proměnných, díky kterým si můžete vytvořit vlastní specifickou strukturu jména dokumentu.

Systémová hodnota Modul, na kterém je možné hodnotu použít Popis
CURRENT_USER Všechny Aktuální uživatel
CURRENT_ITEM Všechny Aktuální položka
CURRENT_ITEM_OWNER Všechny Vlastník aktuální položky
SUPERIORITEM Doklady Nadřazená položka dokladu
PARENT Doklady Nadřazená položka dokladu (pro šablony verze 1)
CONTACTPERSON Doklady, Příležitosti, Projekty Údaj o Odběrateli
CUSTOMER Doklady, Příležitosti, Projekty Údaj o Kontaktní osobě
SUPERIORPROJECT Projekty Nadřazený projekt daného projektu
SUPERVISOR Projekty Projektový manažer daného projektu


Při definici názvu souboru můžete tedy odkazovat na různé proměnné a jejich vlastnosti v tomto pořadí: $NÁZEV_PROMĚNNÉ[NázevSloupceVDatabázi], například tedy $CUSTOMER[FileAs] vypíše název společnosti vyplněné na kartě dokladu.

Do názvu souboru tak můžete vložit pouze takové proměnné, které vás skutečně zajímají a které chcete v názvu mít. Použití syntaxe může v praxi vypadat například takto (můžete použít následující dvě formy zápisu):

Příklad 1 - textový zápis

eWay-$CUSTOMER[FileAs]-$CURRENT_ITEM[ID]-$CURRENT_ITEM[FileAs]

Vytvoří se soubor, který bude mít název ve tvaru "eWay-Jméno odběratele-ID dokladu-Název dokladu"

Příklad 2 - zápis SQL

SQL#SELECT 'eWay-' + '$CURRENT_ITEM[FileAs]'

Vytvoří soubor, který bude mít název ve tvaru "eWay-Název dokladu"

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.