Jméno stavu pro schválenou docházku

Položka Jméno stavu pro schválenou docházku nese jméno stavu, který se ve workflow docházky používá pro schválenou docházku. Na základě evidence tohoto stavu v Globálním nastavení, jste potom schopni například generovat report docházky, kde budou jen takto schválené docházky, na stejném principu může fungovat i započítávání docházek do nákladů na projektech či příležitostech. V případě, že hodnota není zadána, v reportech i v nákladech u projektů a příležitostí se zobrazuje veškerá docházka.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro schválenou docházku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje docházku jako schválenou. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram Docházka.
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že byla docházka schválena - v našem případě to bude stav "Potvrzeno". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (a do globálního nastavení vložíme do Jméno stavu pro schválenou docházku tedy hodnotu "Appoved").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.