Časové rozmezí pro pauzu na oběd používané v reportech

Pomocí položky Časové rozmezí pro pauzu na oběd používané v reportech zadáváte časové rozmezí stanovené v rámci vaší firmy pro oběd. Toto rozmezí se následně bude zobrazovat v reportech docházky. Jde pouze o informativní údaj, který nijak neovlivňuje celkovou sumu odpracované doby.

Dvojím kliknutím na položku Časové rozmezí pro pauzu na oběd používané v reportech v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jde o textovou hodnotu a tak jak jí vepíšete do pole, tak bude zobrazena i v reportech docházky ve sloupci Pauza. Jestliže hodnotu ponecháte prázdnou, nebude v reportech sloupec Pauza zobrazen vůbec.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.