Denní pracovní úvazek

Určuje to kolik hodin denně se pracuje (standardně 8). Využívá toho pak třeba report docházky, kde se počítá kolik si měl odpracováno.

Položka Denní pracovní úvazek určuje, kolik hodin denně se standardně pracuje. Uvedená hodnota se využije například pro reportování docházky, kdy se vypočítává, kolik má zaměstnanec odpracováno ze své standardní pracovní doby.

Dvojím kliknutím na položku Denní pracovní úvazek v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadává se číselná hodnota, která určuje počet hodin, jež by měl zaměstnanec odpracovat za den. Standardně je nastavena hodnota 8.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.