Pohoda zvýšená sazba DPH

Nastavení se zpřístupní až ve chvíli, kdy máte zavedenou integraci eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda.

Položka Pohoda zvýšená sazba DPH určuje, jaká je základní sazba DPH, s kterou bude eWay-CRM® pracovat v případě synchronizace s Pohodou. Funkce je důležitá hlavně v případě, pokud importujete data do Pohody a chcete mít jistotu, že DPH bude vyplněno správně podle aktuálních zákonem stanovených sazeb DPH. K importování zboží s jinou sazbou nemusí dojít, případně odlišné nastavení DPH sazby oproti účetnímu systému Pohoda může vést ke špatné synchronizaci hodnot.

Dvojím kliknutím na položku Pohoda zvýšená sazba DPH v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává hodnota, která určuje procentní výši standardní sazby DPH. Jako výchozí je nastavena hodnota taková, která je v dané chvíli platná v České republice.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.