Upozorňovat na vystavené faktury v Pohodě

Nastavení se zpřístupní až ve chvíli, kdy máte zavedenou integraci eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda.

Položka Upozorňovat na vystavené faktury v Pohodě určuje, zda bude používána funkce notifikací o vystavených fakturách v souvislosti se systémem Pohoda. Díky této funkci budou mít uživatelé přehled o tom, zda byla vystavena faktura. Jedná se o notifikaci, která je dostupná pouze v případě, že máte s eWay-CRM® integrovaný účetní systém Pohoda.

Dvojím kliknutím na položku Upozorňovat na vystavené faktury v Pohodě v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutoje funkce zapnutá a vy obdržíte e-mail vždy, když dojde k převedení faktury do stavu Vystavená (Invoiced).

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a notifikace zasílána nebude.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.