Vyplnit při importu do Pohody dodací adresu, pokud je shodná s hlavní adresou

Nastavení se zpřístupní až ve chvíli, kdy máte zavedenou integraci eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda.

Pomocí položky Vyplnit při importu do Pohody dodací adresu, pokud je shodná s hlavní adresou máte možnost nastavit, zda se při importu adresy do Pohody bude v Pohodě zobrazovat i dodací adresa, pokud je stejná jako adresa hlavní.

Dvojím kliknutím na položku Vyplnit při importu do Pohody dodací adresu, pokud je shodná s hlavní adresou v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je nastavení zapnuté a dodací adresa se bude vyplňovat i ve chvíli, kdy je stejná jako adresa hlavní. 

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a dodací adresa se vyplňovat nebude, v Pohodě bude pouze uvedeno, že je totožná s hlavní adresou.

Shodnost adres se kontroluje na základě Ulice a čísla popisného, města a PSČ.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.