Výchozí text použitý při importu do Pohody, pokud je povinné pole prázdné

Nastavení se zpřístupní až ve chvíli, kdy máte zavedenou integraci eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda.

Pomocí položky Výchozí text použitý při importu do Pohody, pokud je povinné pole prázdné máte možnost nastavit, jaká hodnota se nastaví v případě, že Pohoda pole vyžaduje vyplněné, ale vy jste ho v eWay-CRM® nechali prázdné. Zjednodušíte si tak vyplňování některých polí, kdy i v případě, že na jejich vyplnění zapomenete, eWay-CRM® je vyplní za vás.

Dvojím kliknutím na položku Výchozí text použitý při importu do Pohody, pokud je povinné pole prázdné v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadáváte text nebo hodnotu, kterou chcete v polích, jež jsou v eWay-CRM® prázdná, ale Pohoda je vyžaduje vyplněná.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.