Vytvářet společnost spolu s kontaktem, pokud je v Pohodě vyplněno pouze jméno kontaktní osoby

Nastavení se zpřístupní až ve chvíli, kdy máte zavedenou integraci eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda.

Pomocí položky Vytvářet společnost spolu s kontaktem, pokud je v Pohodě vyplněno pouze jméno kontaktní osoby máte možnost nastavit, že se kromě kontaktu bude v eWay-CRM® vytvářet i společnost, a to v případě, že je v Pohodě vyplněno pouze jméno kontaktu. Zajistíte si tak, že při každém importu nového kontaktu vznikne i společnost, která bude s tímto kontaktem spojena.

Dvojím kliknutím na položku Vytvářet společnost spolu s kontaktem, pokud je v Pohodě vyplněno pouze jméno kontaktní osoby v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutoje nastavení zapnuté a spolu s kontaktem se při importu z Pohody do eWay-CRM® vždy vytváří i společnost, která ponese stejné jméno jako kontakt, pokud jméno společnosti není v Pohodě vyplněno.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a pokud není v Pohodě vyplněna společnost, importuje se pouze samotný kontakt.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.