Jméno stavu pro dokončené projekty

Položka Jméno stavu pro dokončené projekty nese jméno stavu, který se ve workflow projektů používá pro úspěšně dokončený projekt. Evidence tohoto stavu v Globálním nastavení pak dovoluje využít i dalšího parametru (Deaktivovat filtr na dokončené projekty), díky němuž můžete definovat, jestli se vám při výběru nadřazené položky (u e-mailů, docházky, aj.) budou nabízet i dokončené projekty.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro dokončené projekty v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje projekt jako úspěšně uzavřený. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si zvolte nějaký, který je definován pro modul Projekty (názvy mrtvých a uzavřených projektů by měly být ve všech typech WF projektů stejné).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že projekt byl úspěšně uzavřen - v našem případě to bude stav Hotovo. Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro dokončené projekty tedy hodnotu "Completed").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.