Jména interních typů projektů

Pomocí položky Jména interních typů proektů máte možnost nastavit skupinu projektů, které budou označené jako interní. V případě, že je projekt nastaven jako interní, tak docházka, která je s ním spojena, není načítána do dodatečných mzdových nákladů. Rozlišíte si tak práci na projektech pro zákazníky a práci na interních projektech a dodatečné náklady na mzdu tak budou spojeny pouze s projekty, které vykazují příjmy.

Dvojím kliknutím na položku Jména interních typů proektů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadáváte názvy typů projektů, které chcete označit jako interní. Každý typ projektu uveďte na novou řádku.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.