Kopírovat plánovanou cenu projektu do konečné ceny při změně plánované ceny

Pomocí položky Kopírovat plánovanou cenu projektu do konečné ceny při změně plánované ceny máte možnost nastavit jestli bude částka, kterou zadáváte do pole Plánovaná konečná cena zkopírována i do pole Konečná cena na kartě projektu. Toto nastavení se použije pouze v případě, pokud se částka Konečné ceny nevypočítává automaticky.

Dvojím kliknutím na položku Kopírovat plánovanou cenu projektu do konečné ceny při změně plánované ceny v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutobude při zadávání či změně hodnoty na kartě projektu v poli Plánovaná konečná cena částka kopírována i do pole Konečná cena.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce automatického kopírování částky vypnuta.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.