Jméno stavu pro neúspěšné kampaně

Položka Jméno stavu pro neúspěšné kampaně nese jméno stavu, který se ve workflow marketingových kampaní používá pro kampaně neúspěšně dokončené.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro neúspěšné kampaně v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje kampaň jako neúspěšně uzavřenou. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si zvolte ten, který je definován pro modul Marketing (všechny typy marketingových kampaní by měly mít název tohoto stavu společný a je tudíž jedno, jestli vyberete  Marketing, Telemarketing, Newsletter nebo jiný typ kampaně).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že kampaň byla neúspěšně uzavřena - v našem případě to bude stav "Ztraceno". Je ovšem důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro neúspěšné kampaně tedy hodnotu "Lost").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.