Změna jména workflow diagramu

V administrační aplikaci eWay-CRM® si můžete změnit jméno workflow diagramu na takové, které více vyhovuje vašim současným potřebám. Pro změnu se například můžete rozhodnout proto, že chcete sjednotit názvy ve firmě, chcete využívat jiný jazyk, nebo protože jste změnili název typu projektu a chcete, aby s ním název workflow diagramu korespondoval.

Pro změnu jména stačí dvakrát kliknout na jméno diagramu v jeho seznamu. Zobrazí se okno, kde je možné změnit jméno. Do pole jednoduše vepíšete název, který chcete nově pro dané workflow používat.

Změnu názvu workflow potvrďte tlačítkem Dokončit. Tlačítko Storno použijete na zavření okna bez uložení změn.