Zamknout formulář - popis akce

Akce Zamknout formulář uzamkne dialogové okno. Při aktivaci akce se zamknou tlačítka v tomto okně a všechna pole jsou nastavena jen pro čtení.

Dochází tak k tomu, že není možné záznam změnit nebo ho smazat. Tato akce zabraňuje i používání klávesových zkratek, které jsou spojeny s jednotlivými tlačítky. Stejně tak, v případě dokumentu, není možné po spuštění akce Zamknout formulář editovat dokument v Microsoft Wordu anebo Microsoft Excelu a uložit jej do uzamknuté položky.

Příkladem využití akce je zaslání žádosti o dovolenou, kdy tato žádost nemůže být změněna po tom, co ji nadřízený schválí. Podobně lze akci využít například pro zapsanou docházku, dokument, apod.

Akce nemá nastavitelné žádné parametry, ale provede samotné zamčení daného okna podle toho, na jakém záznamu je v rámci workflow akce definována. Pokud je tedy workflow s akcí Zamknout formulář definováno pro absenci, bude provedeno zamčení tohoto okna, apod.