Vytvořit vazbu - popis akce

Akce Vytvořit vazbu dovoluje pomocí přechodu mezi stavy workflow vytvářet vazbu editované položky na jinou položku ze systému. Akce navíc nabízí možnost vytvoření kopie položky, místo vytváření vazby na stále stejnou položku. Akci tak nejčastěji využijete například v projektu při přechodu ze stavu Nabídka do stavu Smlouva, kdy k projektu můžete automaticky připojit kopii šablony smlouvy a dokument si pak už jednoduše zeditujete dle potřeb konkrétního projektu.

Modul Vyberte, s jakým modulem chcete vazbu vytvářet. Například pokud chcete z projektu vytvořit vazbu na smlouvu, bude se zřejmě jednat o položku z modulu Dokumenty, atp.
Název

Zadejte jméno položky, na kterou chcete vazbu vytvořit, položka musí v systému již existovat. Do pole Název zadáváte její celý název, u dokumentů včetně přípony. Pro kontrolu správnosti si můžete celý název položky ověřit v titulku okna položky jako na obrázku níže.

Lze zapsat i SQL dotazem.

Upozornění
Dotaz musí vždy vracet sloupec s názvem FileAs.
 
SQL#SELECT FileAs FROM Documents WHERE af_10 = YEAR(GETDATE())
Vytvořit kopii položky

Slouží k tomu, že před vytvořením vazby bude vytvořena kopie položky uvedené v poli Název a teprve s touto kopií bude vazba vytvořena. Zmíněné chování lze využít právě v případě, že chcete k projektu připojit šablonu smlouvy. Jistě chcete šablonu zachovat i pro pozdější použití a nechcete, aby jí uživatelé přepisovali daty z konkrétní zakázky. Nejjednodušším řešením je zaškrtnout Vytvořit kopii položky.

V případě, že na projektu dojde ke změně stavu a vyvolaní akce Vytvořit vazbu, pak se na projektu vytvoří nový dokument - kopie šablony smlouvy. Uživatel může dokument okamžitě upravovat, dle potřeb, aniž by nějak měnil originální dokument.

Naopak, pokud na základě přechodu ve workflow budete chtít vytvářet vazbu projektu třeba na kategorii, pravděpodobně budete chtít využít existující kategorii, a tudíž pole Vytvořit kopii položky ponechte neoznačené.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Vytvořit vazbu již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovu použít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.