Jak získat eWay-CRM® Premium

Na stránkách produktu eWay-CRM se můžete zaregistrovat k eWay-CRM. Licence eWay-CRM Free a eWay-CRM Trial jsou však do jisté míry omezené. eWay-CRM Free nedosponuje všemi funkcemi, eWay-CRM Trial máte plnou funkčnost zajištěnou na dobu 14 dní. V případě, že se rozhodnete používat produkt eWay-CRM® dlouhodobě v plné funkčnosti a pro více uživatelů, můžete si přímo v aplikaci zakoupit plnou licenci eWay-CRM® Premium.

V praxi jsou dva způsoby, jak se dostat do části aplikace, která vám umožní koupi eWay-CRM. Nejjednodušší způsob je kliknout na ikonu Koupit v pásu karet eWay-CRM.

Po kliknutí se bez nutnosti přihlášení otevře Centrum pro správu, kde se vám rovnou otevře sekce Správa předplantého, která slouží k nákupu plně licence eWay-CRM. V sekci Správa předplatného si vyberte licenci, kterou chcete používat. Pro přehled o verzích jednotlivých licencí a modulů přejděte na stránku Srovnání plánů.

Vyberte vámi preferované moduly a licence a klikněte na Upravit předplatné a následně přejděte na dokončení nákupu.

Pokud nejsou vyplněna, vepiště vaše kontaktní údaje. Jestli máte formulář vyplněný, prosíme, klikněte na tlačítko Použít.

Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu a zaškrtněte pole Souhlasím s objednávkou. Bez toho není možné pokračovat. Jestli jste spokojeni se svým výběrem, prosíme, klikněte na tlačítko Zaplatit.

Pokud jste doposud žádnou kartu nepoužili, vyplňte ji a klikněte na Zaplatit.

Jakmile bude nákup úspěšně dokončen, můžete přerozdělit licence – klikněte na Přerozdělit licence pro stávající uživatele nebo na Přidat uživatele, pokud chcete připojit nové zaměstnance. Fakturu obdržíte do dvou dnů.

Změna předplatného

Ve stejné sekci Správa předplatného v Centru pro správu snadno přidáte další licence, jak potřebujete. Vyberte modul a upravte jeho plán anebo přidejte počet licencí.

Svůj výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Upravit předplatné.

Pokud jste si navýšili počet licencí, vystaví se vám za dané období dodatečná faktura, která bude na počet licencí, o které jste si svůj pronájem navýšili.

Pokud jste si snížili počet licencí, do konce stávajícího období budete moci využívat původní počet licencí, za následující období již bude vystavena faktura na snížený počet licencí.

Změnit platební metodu

Přejděte do sekce Platební údaje v levém menu. K zadání nové platební metody se dostanete kliknutím na tlačítko Přidat novou v sekci Platební metody.

Tlačítko/Odkaz Popis funkce
Přidat novou Můžete přidat další platební metodu, buď kreditní/debetní platební kartu. Nově přidaná platební metoda bude automaticky nastavena jako Aktivní.
Použít jako aktivní Danou platební metodu nastavíte jako Aktivní. Další platba bude zaplacena prostřednictvím této platební metody. Vždy je možné jako Aktivní nastavit pouze jednu platební metodu.
Vymazat Platební metodu ze seznamu odstraníte. Aktivní platební metodu není možné odstranit.

Odhlášení z pravidelných plateb

Ve chvíli, kdy si klient zakoupí pronájem eWay-CRM, nastaví se automatické strhávání částky ve stanovených intervalech. Pro zrušení takového splácení je možné v sekci Správa předplatného kliknout na tlačítko Odhlásit předplatné.

Jakmile nebude další licence zaplacena, nebude možné dále používat eWay-CRM. Po odhlášení je vždy možné znovu koupit licence.