Regulární výraz pro parsování jména kontaktu z Pohody

Položka Regulární výraz pro parsování jména kontaktu z Pohody určuje, na základě jakého formátu se budou kontakty parsovat při synchronizaci s Pohodou. Pro zajištění správnosti údajů a toho, aby nedocházelo k synchronizování údajů ve špatném formátu, si tak přesně podle potřeb nastavíte to, jak budou kontakty z Pohody parsovány s eWay-CRM®. Například pokud jste jméno v Pohodě zvyklí zadávat jako "Příjmení, Jméno Titul Titul", díky tomuto nastavení to eWay-CRM® správně rozpozná.

Dvojím kliknutím na položku Regulární výraz pro parsování jména kontaktu z Pohody v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole hodnoty je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadává se taková hodnota, která určuje, v jaké podobě se bude kontakt parsovat. Zadáváte databázová jména polí, která chcete exportovat, tedy například pro jméno je to FirstName, pro příjmení LastName. Databázové jméno pole zjistíte tím, že do něj kliknete a zmáčknete Alt + F1. Správný formát je možné nalézt v následujících příkladech:

Příklad 1: Parsování podle formátu "Titul Jméno Příjmení Titul"

\s*(?<Prefix>[^\s]*\.{1})?\s*(?<FirstName>[^\s]*)\s*(?<LastName>[^\s]*)\s*(?<Suffix>[^\s]*)?\s*

Příklad 2: Parsování podle formátu "Titul Příjmení, Jméno Titul"

\s*(?<Prefix>[^\s]*\.{1})?\s*(?<LastName>[^\s]*),\s*(?<FirstName>[^\s]*)\s*(?<Suffix>[^\s]*)?\s*

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.