Povolit změnit ceníkovou cenu při zadávání položek do dokladu

Položka Povolit změnit ceníkovou cenu při zadávání položek do dokladu určuje, zda budete moci na dokladu měnit jednotkovou cenu zboží, které do dokladu přidáváte. Výchozí je nastavení, kdy je cena nezměnitelná.

Dvojím kliknutím na položku Povolit změnit ceníkovou cenu při zadávání položek do dokladu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a vy můžete měnit jednotkovou cenu zboží, které přidáváte do dokladu přímo v okně dokladu.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a jednotková cena je v okně dokladu nezměnitelná.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.