Typ zaokrouhlování celkové ceny a DPH použitý při importu do Pohody

Položka Typ zaokrouhlování celkové ceny a DPH použitý při importu do Pohody určuje, jaký bude typ zaokrouhlování při synchronizaci dokladů mezi eWay-CRM® a Pohodou. Synchronizace může akceptovat natavení, které je uvedeno v účetním systému Pohoda, anebo k zaokrouhlení nedojde.

Dvojím kliknutím na položku Typ zaokrouhlování celkové ceny a DPH použitý při importu do Pohody v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

V poli se vybírá hodnota, která určuje způsob zaokrouhlování celkově ceny a DPH na dokladech při jejich synchronizaci s účetním systémem Pohoda. Možnosti jsou:

  • Výchozí - řídí se nastavením systému Pohoda - bude se zaokrouhlovat způsobem, který je nastavený v účetním systému Pohoda
  • Žádný - k zaokrouhlování nebude docházet

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.0.