Synchronizovat informaci o slevě na položkách dokladů

Pomocí položky Synchronizovat informaci o slevě na položkách dokladů máte možnost nastavit, zda se při importu dokladu do Pohody bude sleva synchronizovat do pole sleva v účetním systému Pohoda, nebo bude sleva odečtena z koncové ceny.

Dvojím kliknutím na položku Synchronizovat informaci o slevě na položkách dokladů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je nastavení zapnuté a sleva se bude synchronizovat přímo do pole Sleva v účetním systému Pohoda. 

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a sleva se při synchronizaci bude odečítat a konečná cena v účetním systému Pohoda o ni bude snížena.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.0.