Click-to-call formát

Položka Click-to-call formát určuje, jaký bude výchozí formát pro volání přímo z eWay-CRM®. V případě, že se jedná o pole, které je telefonním číslem, eWay-CRM® umožňuje kliknutím na telefonní číslo přímo vytočit  toto číslo ve vaší aplikaci, kterou pro volání používáte. V nastavení pouze volíte, jaká formát chcete používat (každá aplikace na volání nemusí podporovat všechny formáty).

Důležité: O volání se stará aplikace, kterou máte nainstalovanou ve svých Windows a tato aplikace musí podporovat uvedené formáty. Pokud aplikaci pro volání nemáte nebo vaše aplikace nepodporuje níže uvedené formáty, hovor nemůže být kliknutím vytočen.

Toto nastavení není aplikováno v případě, že máte telefonní ústřednu přímo propojenou s eWay-CRM®.

Dvojím kliknutím na položku Click-to-call formát v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

V poli vybíráte formát pro volání. Dostupné jsou tyto možnosti:

  • callto: (výchozí)
  • sip:
  • tel:

    Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

    Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.2.