Automaticky ukládat do eWay-CRM dokumenty vzniklé při exportu do Word či při sdílení

The link address is: /resolveuid/2a5fdf20860f453c9dad33c10dbf23a8