Zapamatování a ukládání filtrů pro generování reportů

Pamatování si posledních parametrů

Některé reporty používáte často a vracíte se k nim s tím, že zadáváte vždy stejné nebo velmi podobné parametry. Abyste nemuseli parametry vždy odklikávat, je možné jednoduše nastavit, že si za vás bude eWay-CRM® pamatovat poslední parametry, které jste pro report zadali. Jedná se o obecné nastavení pro všechny reporty, takže bude platit pro celý modul. Pokud zadáte pro nějaký report parametry, budou nastaveny i příště, až report otevřete.

Možnost pamatovat si poslední zvolené parametry najdete v Nastavení eWay-CRM, kde je v záložce Předvolby zaškrtávací pole Pamatovat si poslední parametry. Pokud položku zaškrtnete, příště se vám report otevře se stejnými parametry, jaké jste měli zadané při posledním generování reportu.

Ukládání filtrů reportu

Kromě možnosti pamatovat si poslední parametry nabízí eWay-CRM® také možnost uložit si filtr daného reportu. Jednoduše si vyberete parametry. Vygeneruje se vám report. Pak jen stačí na jméno reportu kliknout pravým tlačítkem:

Zde vyberete možnost Uložit pohled. eWay-CRM® se vás zeptá, jak chcete pohled nazvat:

Napište jméno vašeho pohledu a klikněte na OK. Když pak znovu kliknete pravým tlačítkem na jméno reportu, uvidíte zde váš pohled uložený a vybraný:

Můžete si pak snadno překlikávat mezi vámi oblíbenými pohledy, anebo se vrátit k výchozímu.

Seznam uložených pohledů

Pro snadnější orientaci a možnost přesouvání pohledů v kontextovém menu tak, jak vám to při práci nejvíce vyhovuje, je zde seznam uložených pohledů. Stačí opět kliknout pravým tlačítkem na jméno reportu. Zde vyberete možnost Zobrazit seznam uložených reportů.

Po kliknutí na tuto možnost se vám zobrazí seznam všech vámi uložených pohledů, které jsou spojené s daným reportem.

V tomto okně můžete pohledy mazat, případně je přesouvat pomocí tlačítek Nahoru a Dolů tak, jak vám jejich pořadí bude nejvíce vyhovovat.