Marketing Results

Report popisuje a sumarizuje výsledky marketingové kampaně včetně zpracování dat, která byla obdržena od služby Profesionální e-mail.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení reportu jsou:

  • Používání marketingových kampaní typu Profesionální e-mail - report pracuje pouze s tímto typem kampaní.
  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení marketingových kampaní a reakcí k nim přidruženým.
  • Pro dostatečné množství dat a jejich vypovídací schopnost je pak třeba mít v eWay-CRM® vytvořený účet na službu Profesionální e-mail. Více informací o této službě a jejím propojení s eWay-CRM® najdete v článku Integrace marketingového modulu s Profesionálním e-mailem.

Parametry reportu

ParametrPopis
Marketing Zvolte požadovanou marketingovou kampaň, pro kterou chcete report vytvořit. Pokud zvolíte možnost (Vše) zobrazíte souhrnný report pro všechny marketingové kampaně typu Profesionální e-mail.

Po zadání parametru se zobrazí report, ve kterém najdete čtyři různé grafy.

Data zobrazená v reportu

záhlaví reportu je uveden název reportu a jméno marketingové kampaně, pro kterou byl report generován. Dále následují grafy.

Reakce

Graf podrobněji rozepisuje informace e-mailové kampani a o počtu emailových zpráv, které byly odeslány a doručeny. Data jsou počítána na základě reakcí, které jsou ke kampani navázané.

ŘádekVýznam
Cílová skupina Skupina e-mailových adres které jste vybrali pro e-mailovou kampaň do marketingového seznamu.
Odesláno Celkový počet skutečně odeslaných e-mailů.
Doručeno Počet e-mailů, které byly skutečně doručeny (mohlo dojít k nedoručení e-mailu například vlivem nefunkční adresy nebo chyby serveru).
Zobrazeno Počet přečtených, respektive otevřených unikátních emailových zpráv (od každého adresáta se započítává první zhlédnutí).
Odhlášeno Počet kontaktů, které se na základě kampaně odhlásily z odběru dalších e-mailů.

Důvody odhlášení

Adresát obchodního sdělení by ze zákona měl mít možnost se od dalšího zasílání e-mailů odhlásit. Při tvorbě kampaně můžete nadefinovat několik možností, ze kterých může odhlašující se příjemce vybrat a dovolit vám tak pochopit jeho důvody pro jeho rozhodnutí. Právě v tomto grafu pak můžete sledovat, jaké jsou hlavní příčiny odhlášení.

Důvody nedoručení

V některých případech může dojít k tomu, že vaše zpráva v rámci kampaně ani není na danou e-mailovou adresu doručena. Jedná se o údaj, který vám pomůže sledovat, zda vaše e-mailová databáze není zastaralá a zda není potřeba některé kontakty obnovit, anebo zda nejsou v systému špatně zavedeny (např. překlepy v adrese).

Kdy si lidé prohlížejí e-maily

Poslední graf ukazuje, v které dny lidé prohlížejí vaše e-maily nejčastěji. Na základě těchto údajů zjistíte, v které dny je vhodné maily posílat. V případě ukázkového grafu je například možné vyčíst, že není vhodné posílat maily na víkend, ale v pondělí se to vyplatí, protože druhý den je adresáti čtou nejvíce.