Popis a využití modulu Reporty

Kliknutím na tlačítko Reporty v hlavní nástrojové liště eWay-CRM® zobrazíte seznam reportů uložených v eWay-CRM®. Seznam reportů se zobrazuje v levé části hlavního okna. Tento seznam můžete schovat kliknutím na ikonku << a znovu zobrazit kliknutím na ikonku >> .

V horní části seznamu reportů se nachází zatržítko Automaticky schovávat seznam. Je-li toto pole zaškrtnuté, seznam se automaticky schová při každém načtení reportu.

Reporty v seznamu jsou rozdělené do kategorií. Jednotlivé kategorie můžete sbalit a rozbalit kliknutím na ikonku - nebo + před názvem kategorie.

Kategorie reportů v eWay-CRM® jsou (klikněte na jednotlivé kategorie pro více informací):

Kliknutím na název reportu v seznamu se v okně eWay-CRM® zobrazí záhlaví vybraného reportu (viz. obrázek níže). Zde je potřeba vybrat parametry udávající rozsah dat, ze kterých se report bude generovat. Množství a charakter parametrů se liší dle typu reportu. Po vybrání všech parametrů vyčkejte, report se načte a zobrazí automaticky. Při každé změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Po vygenerování reportu bude aktivován poslední ovládací prvek, který je společný pro všechny reporty současně - tím je panel pro práci s dokumentem.

Tento panel vám nabízí takové samozřejmosti jako je (zleva) prolistování reportem, pokud má více stran, nabízí tisk a náhled na dokument před tiskem, ale i definici vzhledu stránky, export do PDF a Exceluzměnu měřítka zobrazení a fulltextové vyhledávání napříč celým reportem.

V případě, že máte potřebu reporty navzájem porovnávat, máte možnost otevřít report v samostatném okně. Pravým tlačítkem klikněte na vybraný report a zvolte možnost Otevřít report v novém okně.

Otevře se nové okno, kde můžete standardně zadávat parametry reportu, tak jak jste zvyklí.

Správa reportů

Správa reportů se provádí v administrační aplikaci eWay-CRM®. Zde můžete přidat nový report, upravit existující report nebo jej odstranit. Můžete zde také zařadit reporty do kategorií nebo jim přidat popis dle vašich potřeb. Bližší popis možností správy reportů najdete v kategorii Reporty.