Převod e-mailu na deník

Nový deník můžete vytvořit z libovolného e-mailu, který máte ve vaší poštovní schránce v aplikaci Microsoft Outlook. Příchozí zprávy si tak můžete snadno ukládat jako poznámky nebo zápisy do eWay-CRM®.

Klikněte pravým tlačítkem na e-mail v seznamu a v kontextovém menu vyberte volbu Převést na deník.

 

Stejného výsledku dosáhnete, zobrazíte-li detail e-mailu a poté kliknete na tlačítko Převést na deník v pravém horním rohu okna e-mailové zprávy.

 

Zobrazí se dialogové okno o průběhu ukládání e-mailu do eWay-CRM®. Poté se zobrazí karta nově vytvořeného deníku s předvyplněnými údaji z e-mailu.

 

Pole na deníkuPředdefinovaná hodnota
1 Nadřazená položka Nadřazená položka e-mailu.
2 Společnost Vyplňuje se na základě toho, jaká společnost je svázána s e-mailovou adresou převáděného e-mailu.
3 Kontakt Vyplňuje se na základě toho, jaký kontakt je svázán s e-mailovou adresou převáděného e-mailu.
4 Název Vkládá se předmět e-mailu.
5 Začátek a Konec Aktuální datum a čas ve chvíli, kdy je deník vytvářen.
6 Poznámka Vkládá se text e-mailu.
7 Vazby

Pokud je e-mailová adresa převáděného e-mailu spojena s vícero kontakty, společnostmi nebo uživateli, uvedou se tyto v příslušných záložkách.

Převádí se také kategorie e-mailu na deník.

Všechny předvyplněné údaje můžete upravit podle svého přání. Deník uložíte do eWay-CRM® kliknutím na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři v levé horní části karty deníku.