Popis a využití modulu HUB

Komunikace se zákazníkem je naprostým základem k tomu, abyste se mohli včas domluvit, abyste mohli včas plnit své závazky. Veškerou komunikaci je třeba mít stále na očích, aby nedošlo k tomu, že na něco zapomenete a vy jste se tak mohli snadno vrátit k tomu, co jste si domlouvali.

eWay-CRM® pro maximální usnadnění vytvořil modul HUB, který prezentuje v jednom seznamu všechny důležité položky, které se váží k danému oknu, ať už je projekt, kontakt, anebo se jedná o položku jinou. V HUBu hned na první pohled vidíte úkoly, které máte splnit, události, na které nesmíte zapomenout, ale i další položky, které jsou pro komunikaci se zákazníky naprosto nezbytné.

Seznam modulu HUB

Modul HUB je v rámci eWay-CRM® naprosto unikátním modulem, který nemá svůj vlastní hlavní seznam HUB je přítomen pouze v záložkovém systému každé položky, která má vazbu na některou z položek, jež jsou v HUBu zobrazovány. HUB konkrétně zobrazuje následující položky:

  • deníkové záznamy
  • úkoly
  • kalendáře
  • e-maily
  • dokumenty
  • docházku
  • doklady

V jednom seznamu tak máte přehled o všech těchto položkách, navíc vždy máte možnost si je filtrovat podle vašich potřeb a nechat si zobrazit jen ty, které skutečně chcete vidět. Tím, že je modul HUB ve výchozím rozložení vždy na prvním místě záložkového systému (jeho polohu však můžete měnit), hned na první pohled vidíte, co potřebujete.

Ve výpisu HUBu vidíte základní informace o jednotlivých položkách.

HUB je navržen tak, aby zde byly speciální sloupce, které jsou do jisté míry společné pro všechny uvedené záznamy. Z toho důvodu jsou jako výchozí nastaveny následující sloupce, kdy v tabulce je uvedeno, jak hodnota se vyplňuje pro jednotlivé záznamy:

DeníkÚkolKalendářE-mailDokumentDokladDocházka
Typ Název modulu - Typ Název modulu Název modulu Název modulu Název modulu - Typ Název modulu - Typ Název modulu - Typ
Předmět Název deníku Předmět úkolu Předmět události Předmět e-mailu Název dokumentu Název dokladu Název docházky
Od Vlastník Zadavatel úkolu Vlastník Odesílatel Vlastník Vlastník Vlastník
Komu Vlastník Řešitel úkolu Osoby, jimž byla událost zaslána Příjemce Vlastník Vlastník Vlastník
Start Od Od Od Datum odeslání Datum vytvoření Od Od
Konec Do Do Do Datum odeslání Datum vytvoření Do Do
Společnost Vazba se společností Vazba se společností Nevyplňuje se Vazba se společností Vazba se společností Vazba se společností Vazba se společností
Nadřazená položka Nadřazená položka, s kterou je položka svázána
Kontaktní osoba Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem Nevyplňuje se Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem
Poznámka Poznámka, která je v položce uvedena

Správa HUBu

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete:

 

  • Vytvořit novou položku - vytvářet položky je standardně možné přes ikonku Vazba s novou položkou anebo přes kontextové menu pravým kliknutím do volného prostoru v HUBu. V jedné záložce tak můžete vytvářet sedm různých nových položek (viz obrázek níže). Nečeká vás tedy žádné zbytečné klikání navíc. Základní informace pro práci se záložkami najdete v článku Práce s kartou záznamu.

  • Editovat existující záznamy - popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranit záznam - způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu (u některých záznamů není mazání povoleno, např. úkoly či události v kalendáři). Při odmazávání v HUBu nedochází ke smazání položky jako takové, ale maže se pouze vazba s položkou.