Základní nastavení workflow: Příležitosti - Poptávka

Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflowkombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Příležitosti typ Poptávka. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete ve článku Workflow panel

V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením. 

V třetím sloupci tabulky najdete omezení v podobě názvu skupin, které mají právo přechod učinit - většinou se jedná o přechod do předcházejícího stavu (tedy zpět ve workflow), na který má právo jen administrátor. Pokud mají právo učinit přechod všichni uživatelé, není v buňce žádná hodnota. 

V posledním, čtvrtém, sloupci pak naleznete akce definované pro tento přechod. Může se jednat například o vytvoření úkolu vztahujícího se k danému projektu, nebo se také používá kontrola, že jsou určitá pole vyplněna.

Příležitost standardně nabývá některého z těchto stavů: Nový > Kvalifikace > Nabídka > Převedeno na projekt / Ztraceno

Vzorové přechody mezi stavy mohou vypadat takto:

<initial> Nový
<initial> Kvalifikace
<initial> Nabídka Úkol od vlastníka položky pro vlastníka položky, aby odeslal nabídku (deadline 1 den)
Nový Kvalifikace
Nový Nabídka Úkol od vlastníka položky pro vlastníka položky, aby odeslal nabídku (deadline 1 den)
Nový Ztraceno Automaticky se vyplní datum daného dne do pole Plánovaný konec.
Kvalifikace Nový Jen admin
Kvalifikace Nabídka Úkol od vlastníka položky pro vlastníka položky, aby odeslal nabídku (deadline 1 den)
Kvalifikace Ztraceno
Automaticky se vyplní datum daného dne do pole Plánovaný konec.
Nabídka Kvalifikace Jen admin
Nabídka Převedeno na projekt

E-mail řediteli, že se podepsala smlouva (v těle bude odkaz na příležitost, na projekt, na obchodníka).

Automaticky se vyplní datum daného dne do pole Plánovaný konec.

Nabídka Ztraceno Automaticky se vyplní datum daného dne do pole Plánovaný konec.