Filtrování záznamů

eWay-CRM® Vám nabízí možnost filtrování položek hlavního seznamu podle Vámi zadaných podmínek. Jsou pak zobrazeny pouze ty záznamy, které daným podmínkám odpovídají.

Důležité: Pro filtrování jsou použity pouze takové sloupce, které v seznamu skutečně vidíte. Pokud tedy chcete filtrovat podle sloupce, který ve svém pohledu aktuálně nemáte, je třeba sloupec přidat. Obdobně je to i v případě stavů (stavy workflow na projektech, příležitostech, apod.). Pokud stav nebyl doposud použit (například žádný projekt nemá stav Dokončeno), není možné podle tohoto stavu filtrovat.

Zadání podmínek filtrování

Pravým tlačítkem klikněte do záhlaví sloupců a v kontextovém menu vyberte položku Editor filtru. Zobrazí se okno pro zadání podmínek filtrování a jedna podmínka. První část podmínky je název sloupce, druhá část je typ podmínky, a třetí část je konkrétní hodnota vztahující se ke zvolenému sloupci. Všechny části podmínky můžete upravit dle svého přání – po kliknutí levým tlačítkem myši na část podmínky se zobrazí menu pro výběr požadované hodnoty, příp. textové pole pro její přímé zadání.

Rozšířené filtrování

Kliknutím na ikonku tužky ve filtrovací podmínce získáváte další, pokročilejší možnosti filtrování:

V tomto režimu mezi sebou můžete porovnávat hodnoty jednotlivých polí, kde si například srovnáte odhadované příjmy projektu a jeho skutečné příjmy.

Na datových polích máte možnost také srovnávat vzhledem k určitým časovým obdobím a zajistíte si tak například, že budete schopni filtrovat pouze takové projekty, které ještě k aktuálnímu datu neskončily, anebo úkoly, které mají být ukončeny nejpozději k aktuálnímu dni.

Přidání více podmínek

Kliknutím na písmeno A v levém horním rohu okna Editor filtru můžete nastavit vztah mezi jednotlivými podmínkami.

Ikonka + vedle písmena A v horní části okna Editor filtru slouží k přidání další podmínky nebo skupiny podmínek.

Ikonka X pak k hromadnému odmazání podmínek.

Aktivace filtru

Kliknutím na tlačítko Použít v dolní části okna aktivujete filtr – v seznamu zůstanou zobrazené pouze položky, které odpovídají zadaným podmínkám, a okno Editor filtru zůstane otevřené. Kliknutím na tlačítko OK aktivujete filtr a zároveň zavřete okno Editor filtru. Kliknutím na tlačítko Zrušit zavřete okno Editor filtru bez uložení změn, které jste v něm provedli.

Zrušení filtru

eWay-CRM Desktop vám umožňuje snadné zrušení filtru. Ve spodní části seznamu položek stačí kliknout na zaškrtávací pole - dojde k dočasnému zrušení filtru, kdy uvidíte i hodnoty, které filtr nesplňují. Pokud kliknete na X, filtr se smaže úplně.