Synchronizace nadřazené položky, společnosti a kontaktu s Microsoft Outlook (integrace v Microsoft Outlook modulu)

Důležité: Vlastní modul Úkoly eWay-CRM je přístupný v případě, že je vypnuté nastavení Povolit rozšířenou funkcionalitu úkolů.

Kromě toho, že jsou synchronizována pole na samotném úkolu, je možné také synchronizovat a především vidět další pole, která jsou pro eWay-CRM® tradiční, ale v Microsoft Outlooku chybí. eWay-CRM® vám nabízí možnost synchronizovat nejen základní informace o úkolu, ale také informaci o tom, jaká je nadřazená položka úkolu, společnost na něj napojená a kontakt. Tyto informace pak uvidíte přímo v modulu Úkoly i v Microsoft Outlooku. Váš přehled úkolů v Microsoft Outlooku pak může vypadat podobně jako následující obrázek:

Zapnutí synchronizace

Aby mohla funkce správně fungovat, nejprve je nutné ji zapnout prostřednictvím nastaveni Vyplňovat Společnost, Kontakt a Nadřazenou položku do uživatelských polí úkolu v Microsoft Outlook.

Zpřístupnění sloupce Společnost v modulu Úkoly v Microsoft Outlooku

V tomto případě se jedná o standardní pole, které je v Microsoft Outlooku přístupné. Stačí postupovat podle následujících kroků:

  1. Pravým tlačítkem klikněte na název některého ze sloupců v modulu Úkoly v Microsoft Outlooku. Zde vyberte možnost Nastavení zobrazení...

  1. V dialogovém okně vyberte možnost Sloupce...

  1. Sloupec Společnost patří k často používaným, a tak by měl být přímo v uvedeném seznamu. Klikněte na pole Společnost a následně na tlačítko Přidat ->. V seznamu napravo můžete rovnou určit, na jakém místě se sloupec Společnost zobrazí.

  1. Svou volbu potvrďte.

Nyní máte sloupec Společnost zobrazený v přehledu úkolů v Microsoft Outlooku, a pokud se jedná o úkol, který je sdílený se systémem eWay-CRM®, bude zde uvedena i společnost, která mu byla v systému eWay-CRM® přiřazena.

Zpřístupnění sloupce Nadřazená položka a Kontakt v modulu Úkoly v Microsoft Outlooku

V případě sloupců Nadřazená položka a Kontakt se jedná o uživatelská pole, která jsou vytvořena přímo pro systém eWay-CRM®, aby byla zajištěna maximální provázanost s Microsoft Outlookem i v rámci modulu Úkoly. Pokud chcete sloupce Nadřazená položka a Kontakt zpřístupnit, postupujte podle následujícího manuálu:

  1. Zopakujte kroky 1 a 2 z předchozí kapitoly.
  2. V poli Dostupné sloupce vybrat z: klikněte na možnost Pole složky definovaná uživatelem.

  1. V novém seznamu nalevo vyberte pole Kontakt (eWay-CRM) a Nadřazená položka (eWay-CRM) a tlačítkem Přidat-> je přesuňte do pravého seznamu. V seznamu napravo můžete rovnou určit, na jakém místě se sloupce zobrazí.

  1. Svou volbu potvrďte.

Nyní máte sloupce Kontakt (eWay-CRM)Nadřazená položka (eWay-CRM) zobrazené v přehledu úkolů v Microsoft Outlooku, a pokud se jedná o úkol, který je sdílený se systémem eWay-CRM®, budou zde uvedeny Nadřazená položka a Kontakt, které mu byly v systému eWay-CRM® přiřazeny (viz první obrázek).