Activity of Project Managers

Tento report se může stát velkým pomocníkem především pro projektové manažery či ředitele společnosti. Zobrazuje totiž přehledně a na jednom místě aktivitu vztahující se na uživatelovy projekty. Ať už k projektu někdo připsal docházku a nebo vložil dokument, s tímto reportem nikdy neztratíte přehled o nových událostech týkajících se vašich projektů a příležitostí.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení reportu jsou:

  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení příležitostí a projektů.
  • Uživatel vidí veškeré docházky, deníky, dokumenty, e-maily a úkoly, které se týkají jeho projektů a příležitostí.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Požadované datum začátku období.
Konec Požadované datum konce období.
Projektový manažer V parametru máte na výběr seznam uživatelů, kde definujte pro kterého uživatele bude report vygenerován. Výběrem možnosti (Vše) se bude report vztahovat pro všechny uživatele dohromady.

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

SloupecPopis
Čas Udává čas, kdy byla aktivita vykonána. Pokud je report generován pro více dní, budou časy odděleny řádkem s datem. Aktivity vztahující se k danému dni, jsou řádky nalézající se níže pod datem.
Projekt Vypisuje jméno projektu, u kterého byla aktivita vykonána.
Typ Informace o tom, co bylo na projektu uděláno (zapsána docházka, vložen nový dokument, deník či úkol).
Název aktivity Zobrazuje jméno nové položky, která byla v rámci aktivity vytvořena.
Uživatel Jméno uživatele, který tuto aktivitu udělal (resp. vytvořil položku).

Po načtení reportu jsou záznamy v tabulce seřazeny podle data vzniku záznamu od nejnovějšího po nejstarší. Položky však můžete seřadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců – kliknutím na šipku nahoru či dolů seřadíte záznamy v tabulce sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci. Nutno ovšem podotknout, že řazení probíhá v rámci záznamů z jednoho dne.