Vytvoření nového projektu z e-mailu

Nový projekt můžete vytvořit z libovolného e-mailu, který máte ve vaší poštovní schránce v aplikaci Microsoft Outlook. Příchozí poptávky tak můžete okamžitě a jednoduše ukládat do eWay-CRM®.

Klikněte pravým tlačítkem na e-mail v seznamu a v kontextovém menu vyberte volbu Převést na projekt.

Stejného výsledku dosáhnete, zobrazíte-li detail e-mailu a poté kliknete na tlačítko Převést na projekt v pravém horním rohu okna e-mailové zprávy.

Zobrazí se dialogové okno o průběhu ukládání e-mailu do eWay-CRM®. Poté se zobrazí karta nově vytvořeného projektu s předvyplněnými údaji z e-mailu.

Pole na projektuPředdefinovaná hodnota
1 Název Vkládá se předmět e-mailu.
2 Vznik poptávky Automaticky se vkládá "Email".
3 Odběratel Vkládá se společnost, která je spojena s kontaktem, jenž byl nalezen do pole Kontaktní osoba.
Pokud taková vazba společnosti na kontakt v eWay-CRM® neexistuje, bude v poli Odběratel prázdná hodnota.
4 Kontaktní osoba Má-li některý kontakt v eWay-CRM® pole E-mail 1 vyplněný e-mailovou adresou, z níž přišla poptávka, bude kontakt automaticky vyplněn v poli Kontaktní osoba.
Pokud takový kontakt v eWay-CRM® neexistuje, bude v poli Kontaktní osoba prázdná hodnota.
5 Začátek Aktuální datum.
6 Vlastník Aktuální uživatel.
7 E-mail Vloží se vazba na e-mail, který byl převeden na projekt.

Všechny předvyplněné údaje můžete upravit podle svého přání. Projekt uložíte do eWay-CRM® kliknutím na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři v levé horní části karty projektu.