Převedení příležitosti na projekt

The link address is: /dokumentace/4-moduly/prilezitosti/prevod-prilezitosti-na-projekt