Vytvoření nového kontaktu z e-mailu

Nový kontakt můžete vytvořit z libovolného e-mailu, který máte ve vaší poštovní schránce v aplikaci Microsoft Outlook. Nové kontakty tak můžete okamžitě a jednoduše ukládat do eWay-CRM® s tím, že jsou automaticky předvyplněny jejich základní údaje.

Klikněte pravým tlačítkem na e-mail v seznamu a v kontextovém menu vyberte volbu Převést na kontakt.

Stejného výsledku dosáhnete, zobrazíte-li detail e-mailu a poté kliknete na tlačítko Převést na kontakt v pravém horním rohu okna e-mailové zprávy.

Pokud je e-mailová adresa již v kontaktech uložena, budete dotázáni na to, zda chcete otevřít existující kontakt a případně jej upravit. V ostatních případech se zobrazí karta nově vytvořeného kontaktu s předvyplněnými údaji z e-mailu.

Do pole Celé jméno se automaticky vyplní jméno kontaktu, které může být navázáno na e-mailovou adresu. Převádí se s následující logikou:

  • Jméno ve tvaru "Ing. Petr Novák DiS." anebo jméno uvedené jako "Novák, Petr Ing. DiS." se správně uloží do eWay-CRM® i s požadovanými tituly, ke správné synchronizaci dochází i v případě, že nejsou tituly přítomny
  • Společnost se vyplní, pokud již v eWay-CRM existuje taková, která má stejnou e-mailovou adresu, jinak se společnost vyplňuje textově  
  • U jinak naformátovaných jmen v podpisu e-mailové adresy není možné zajistit správné spárování s jednotlivými poli ve jméně na kartě kontaktu
  • V případě, že není jméno s e-mailem spojeno, jako příjmení se vyplní to, co je v e-mailové adrese před znakem @

 

V poli E-mail 1 bude vybrána e-mailová adresa e-mailu, z kterého se kontakt vytvářel. V případě, že jste vytvářeli kontakt z e-mailu příchozího, vyplňuje se e-mailová adresa odesílatele; pokud jste vytvářeli kontakt z e-mailu odchozího, vyplňuje se adresa příjemce. V případě více e-mailových adres u odchozího e-mailu, se vytvářejí kontakty pro všechny adresy.

E-mail, z něhož byl kontakt vytvořen, bude s kontaktem spojen vazbou a bude zobrazen v záložce E-maily.

Všechny předvyplněné údaje můžete upravit podle svého přání. Kontakt uložíte do eWay-CRM® kliknutím na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři v levé horní části karty kontaktu.