Převod události z kalendáře na deník

Také jste z těch, kteří si poznámky při schůzce zapisují do pole pro poznámky přímo na události, kterou máte v kalendáři? Pokud ano, jistě oceníte, že eWay-CRM® dovoluje z těchto poznámek vytvořit na jedno kliknutí deník v systému. Důležité údaje ze schůzky tak nebudou pouze v okně události, ale v deníku, který se vztahuje ke konkrétnímu projektu. Takový deník lze o poznání snadněji sdílet s ostatními uživateli a také jej lze svazovat s jinými položkami CRM systému.

Existují dva způsoby, jak převést událost z kalendáře na deník. První způsob je přímo z okna uložené události. V panelu nástrojů okna události klikněte na ikonu Převést na deník.

Druhou variantou je převod z kontextového menu, kdy na událost, již chcete převést, kliknete pravým tlačítkem. V menu vyberete možnost Převést na deník.

Při vytváření události doporučujeme vybírat Nadřazenou položku - vazba na tuto položku bude vytvořena nejen pro událost, ale při převodu události i na deník. Vyplňování Nadřazené položky ovšem není povinností, záleží na nastavení systému. Více o nutnosti vybírat nadřazenou položku najdete v Administračním rozhraní pod článkem Povolit uživatelům vytvářet deníky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM.

Ať zvolíte první nebo druhý způsob převodu, pokaždé se otevře nové okno deníku s tím, že jsou zde přeneseny určité údaje z původního okna události.

Převádí se následující údaje:

  • Předmět události se stane Názvem nového deníku.
  • Nadřazená položka události se vyplnila do pole Nadřazená položka v okně deníku.
  • Podle nadřazené položky se také vyplňují pole Společnost a Kontakt - pokud je nadřazenou položkou projekt nebo příležitost, vyplní se pole Společnost i Kontakt, pokud je vytvářena vazba s kontaktem nebo společností, vyplňují se pouze příslušná pole.
  • Automaticky se převede datum a také čas.
  • Do pole Poznámka se převádí text z hlavního okna události, a to text, který napsal sám uživatel a není vložen pod řádkem "----------eWay-CRM----------", jenž odděluje automaticky vkládané údaje.
  • Na události se následně vytváří kategorie  "eWay-CRM (Deník)".

    Tyto údaje je případně možné změnit, stejně jako doplnit položky prázdné, například Důležitost a Typ.