Ukládání příloh e-mailů do eWay-CRM®

Od verze 3.2.118 systém eWay-CRM® nabízí nejen možnost na jedno kliknutí ukládat celé e-maily z vašeho Microsoft Outlooku do eWay-CRM®, ale nyní již můžete jednoduše ukládat to mnohdy nejdůležitější - soubory z přílohy. Díky tomu jsou dokumenty z příloh nyní lépe dohledatelné v systému a odpadá zde nutnost přílohy ukládat nejdříve na vaše PC a pak je pracně vkládat do eWay-CRM®.

Ukládání příloh najednou

Pokud máte otevřené okno e-mailu, najdete u tlačítka Uložit do eWay-CRM nové tlačítko Uložit přílohy do eWay-CRM, které bude aktivní pouze v případě, e-mail nějaké přílohy obsahuje.

V případě, že e-mail nemáte otevřený a nahlížíte na něj v seznamu doručené pošty, můžete přílohy snadno uložit tak, že klepnete na e-mail pravým tlačítkem a v kontextovém menu vyberete opět volbu Uložit přílohy do eWay-CRM (viz obrázek níže). V případě e-mailu bez příloh nebude možnost uložit přílohy přes kontextové menu aktivní.

Poté, co stisknete volbu Uložit přílohy do eWay-CRM, vám bude zobrazen dialog (viz níže) pro výběr příloh, které chcete z tohoto e-mailu uložit. Pro snazší orientaci v dokumentech slouží tlačítka Otevřít, které zobrazí dokument ke čtení (v programu, který máte na vašem PC asociován s příslušným typem souboru). Na základě vašich potřeb označte pomocí zatržítek před názvem dokumentu ty dokumenty, které chcete do eWay-CRM® uložit. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

Proběhne import souborů do eWay-CRM®, po němž budete dotázáni, jestli chcete otevřít importované záznamy.

Po volbě Ne bude import dokončen a soubory naleznete v modulu dokumenty pod názvem, pod kterým byl uložen v e-mailu.

V případě, že byste chtěli změnit název dokumentu nebo k němu připojit vazbu například na projekt či společnost, zvolte možnost Ano (otevřít importované záznamy), načež bude otevřena karta/karty dokumentu, kde už pracujete se záznamem jako s jakýmkoliv jiným. Viz článek Karta dokumentu.

Ukládání příloh samostatně

Dostupnost: Funkce uložit přílohu samostatně je dostupná od verze eWay-CRM® 6.0.2.

Stačí jen kliknout na přílohu e-mailu a vybrat možnost Uložit přílohu do eWay-CRM.

Stejného výsledku dosáhnete i ve chvíli, kdy na přílohu kliknete, podržíte a táhnete do seznamu dokumentů anebo na eWay-CRM® položku (například projekt), s kterou chcete přílohu svázat.