Jak vložit do eWay-CRM® více dokumentů najednou?

Potřebujete vložit k projektu více dokumentů najednou a už vás unavuje vytvářet pro každý z nich novou položku? Nebo vás zdržuje hledání cesty k dokumentu? Od verze 3.2.20 systému eWay-CRM® máte možnost využít funkcionality "drag-and-drop" a ať už se jedná o 1 nebo 10 dokumentů, všechny je můžete vzít a jednoduše 'přetáhnout' myší z prostředí Windows přímo do eWay-CRM® a ušetřit si tím cenný čas.

Vložení souborů přes okno položky

Pokud jste například na kartě projektu, jistě oceníte možnost přiložit k němu rychle dokument. Stačí ve Windows označit požadovaný dokument/dokumenty a tahem myši tyto dokumenty přetáhnout kamkoli do okna požadované položky (ve verzích starších než eWay-CRM® 5.4.1 bylo nutné přetáhnout na záložku Dokumenty).

Veškeré vámi přetažené dokumenty se nahrají do eWay-CRM® (budete upozorněni pomocí dialogového okna) a po jejich uložení budete vyzváni k volbě, zda-li chcete detaily nahraných dokumentů otevřít (viz. obrázek níže).

Zvolte Ano, jestliže nově uložené dokumenty chcete otevřít pro editace v eWay-CRM®. Otevřou se vám karty všech dokumentů, které jste do systému právě vložili. Díky tomu budete mít možnost přidat k dokumentům další informace jako například Typ dokumentu či vazby dokumentu na další položky v systému eWay. Provedené změny na dialogu dokumentu je samozřejmě potřeba uložit pomocí tlačítek v horní části karty dokumentu.

Pokud dokumenty pro evidenci v eWay-CRM® již nepotřebujete nijak měnit a nechcete k nim doplňovat žádné informace (lze tak učinit kdykoli později), můžete zde vybrat volbu Ne a vkládání dokumentů tímto bude u konce.

Vložení souborů přes hlavní seznam modulu Dokumenty

Samozřejmě může nastat i situace, kdy nejste na kartě položky, ke které chcete dokument přiřadit, nebo dokonce chcete vložit dokumenty do eWay-CRM® bez jakékoliv vazby. V tomto případě může dobře posloužit import souborů přímo přes modul 'Dokumenty'.

Na nástrojové liště eWay si zvolte pro zobrazení modul Dokumenty, po načtení seznamu můžete začít s vkládáním dokumentů. V prostředí Windows si, jako v předchozím případě, označte soubory, které zamýšlíte do systému vložit a jednoduše je přetáhněte pomocí myši na seznam dokumentů v eWay-CRM® (viz. obrázek níže).

Obdobně, jako v předchozím případě, budete rovněž dotázáni pomocí dialogového okna, zdali chcete záznamy nově vložených dokumentů otevřít.

Zvolte Ano, jestliže chcete nově uložené dokumenty v eWay-CRM® otevřít pro editaci v systému eWay-CRM®. Otevřou se vám karty všech dokumentů, které jste do systému právě vložili. Díky tomu budete mít možnost přidat k dokumentům další informace jako například Typ dokumentu či vazby dokumentu na další položky. Provedené změny na dialogu dokumentu je samozřejmě potřeba uložit pomocí tlačítek v horní části karty dokumentu.

Pokud dokumenty pro evidenci v eWay-CRM® již nepotřebujete nijak měnit, můžete zde vybrat volbu Ne a vkládání dokumentů tímto bude u konce.