Základní nastavení workflow: Projekty - Zakázka

Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflow a kombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Projekty typu Zakázka. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete ve článku Workflow panel.

V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením.

V třetím sloupci tabulky najdete omezení v podobě názvu skupin, které mají právo přechod učinit - většinou se jedná o přechod do předcházejícího stavu (tedy zpět ve workflow), na který má právo jen administrátor. Pokud mají právo učinit  přechod všichni uživatelé, není v buňce žádná hodnota. 

V posledním, čtvrtém, sloupci pak naleznete akce definované pro tento přechod. Může se jednat například o vytvoření úkolu vztahujícího se k danému projektu, nebo se také používá kontrola, že jsou určitá pole vyplněna.

Projekt typu Zakázka prochází standardně těmito stavy: Příprava -> Realizace -> Kontrola -> Předání -> Fakturace -> Dokončeno / Ztraceno

<initial> Příprava
Příprava Realizace E-mail řediteli, že se začíná realizace projektu (Název, PM, Cena, Plánovaný konec)
Příprava Ztraceno E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu)
Realizace Kontrola
Realizace Předání
Realizace Fakturace E-mail řediteli, že se posílá faktura (Název, PM, Cena)
Realizace Ztraceno E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu)
Realizace Příprava Jen admin
Kontrola Předání
Kontrola Fakturace E-mail řediteli, že se posílá faktura (Název, PM, Cena)
Ztraceno E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu)
Kontrola Realizace Jen admin
Předání Fakturace E-mail řediteli, že se posílá faktura (Název, PM, Cena)
Předání Ztraceno
E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu)
Předání Kontrola Jen admin
Fakturace Dokončeno E-mail řediteli, že byl dokončen projekt (Název, PM, Cena, Plánovaný konec)
Fakturace Ztraceno E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu)
Fakturace Předání Jen admin
Dokončeno Fakturace Jen admin