Základní nastavení workflow: Příležitosti - Potenciální zákazník

Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflowkombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Příležitost typu Poptávka. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete v článku Workflow panel

V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením. 

V třetím sloupci tabulky najdete omezení v podobě názvu skupin, které mají právo přechod učinit - většinou se jedná o přechod do předcházejícího stavu (tedy zpět ve workflow), na který má právo jen administrátor. Pokud mají právo učinit přechod všichni uživatelé, není v buňce žádná hodnota.

V posledním, čtvrtém, sloupci pak naleznete akce definované pro tento přechod. Může se jednat například o vytvoření úkolu vztahujícího se k danému projektu, nebo se také používá kontrola, že jsou určitá pole vyplněna.

Projekt typu Zakázka prochází standardně těmito stavy: Nový -> Kvalifikace -> Zájemce -> Zákazník / Ztraceno

<initial> Nový
Nový Kvalifikace
Nový Ztraceno
Kvalifikace Nový Jen admin
Kvalifikace Zájemce
Kvalifikace Ztraceno
Zájemce Kvalifikace Jen admin
Zájemce Zákazník
Zájemce Ztraceno
Ztraceno Nový Jen admin