Základní nastavení workflow: Prémie

Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflow a kombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Prémie. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete ve článku Workflow panel .

V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením.

V třetím sloupci tabulky najdete omezení v podobě názvu skupin, které mají právo přechod učinit - většinou se jedná o přechod do předcházejícího stavu (tedy zpět ve workflow), na který má právo jen administrátor. Pokud mají právo učinit přechod všichni uživatelé, není v buňce žádná hodnota.

V posledním, čtvrtém, sloupci pak naleznete akce definované pro tento přechod . Může se jednat například o vytvoření úkolu vztahujícího se k danému projektu, nebo se také používá kontrola, že jsou určitá pole vyplněna.

Vyřizování žádostí o prémii prochází standardně těmito stavy: Požadována -> Schválena / Zamítnuta

<initial>

Požadována

 

  • E-mail přímému nadřízenému, že uživatel žádá prémii .
    V těle zprávy: odkaz uživatel, prémii a související projekt, částka.
  • Zamčení editace pole Cena.

Požadována

Schválena

Admin a přímý nadřízený(více k přímému nadřízenému na Kartě uživatele)

  • E-mail zadavateli, že byla žádost schválena.
  • E-mail účetní, že uživatel dostal prémii. V těle zprávy: odkaz uživatel, prémii a související projekt, částka.
  • Zakázání editace všech políček na kartě prémine kromě poznámky

Požadována

Zamítnuta

Admin a přímý nadřízený(více k přímému nadřízenému na Kartě uživatele)

  • E-mail zadavateli, že žádost nebyla schválena.
  • Zakázání editace všech políček na kartě prémie kromě poznámky
Zamítnuta Požadována Jen admin