Základní nastavení workflow: Absence

Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflow a kombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Absence. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete ve článku Workflow panel.

V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením.

V třetím sloupci tabulky najdete omezení v podobě názvu skupin, které mají právo přechod učinit - většinou se jedná o přechod do předcházejícího stavu (tedy zpět ve workflow), na který má právo jen administrátor. Pokud mají právo učinit přechod všichni uživatelé, není v buňce žádná hodnota.

V posledním, čtvrtém, sloupci pak naleznete akce definované pro tento přechod. Může se jednat například o vytvoření úkolu vztahujícího se k danému projektu, nebo se také používá kontrola, že jsou určitá pole vyplněna.

Vyřizování žádostí o absenci prochází standardně těmito stavy: Požadována -> Schválena -> Zamítnuta

<initial>

Požadována

 

  • E-mail přímému nadřízenému, že uživatel žádá absenci.
  • V těle zprávy: jméno uživatele, termín, místo a typ absence a odkaz na konkrétní žádost.
  • Na položce se zakáže editace polí Typ, Místo, Začátek, Konec

Požadována

Schválena

Admin a přímý nadřízený (více k přímému nadřízenému na Kartě uživatele)

  • E-mail zadavateli, že byla žádost schválena.
  • E-mail účetní, že uživateli byla schválena absence. V těle zprávy: jméno uživatele, termín, místo a typ absence a odkaz na konkrétní žádost.
  • Zakázání editace všech políček na kartě absence kromě poznámky

Požadována

Zamítnuta

Admin a přímý nadřízený(více k přímému nadřízenému na Kartě uživatele)

  • E-mail zadavateli, že žádost nebyla schválena.
  • Zakázání editace všech políček na kartě absence kromě poznámky
  • Tvorba Deníku s důvodem zamítnutí
Zamítnuta Požadována Jen admin
Schválena Požadována Jen admin