Základní nastavení oprávnění: Skupina 'Účetní'

Níže v tabulce je uveden přehled oprávnění, která jsou definována pro skupinu 'Účetní' v základním nastavení. V prvním sloupci je název modulu, pro který se oprávnění vztahují a v dalších sloupcích jsou operace a oprávnění k nim v daném modulu. Význam oprávnění najdete v kapitole Definice uživatelských oprávnění. Pro neuvedené moduly je veškeré nastavení NONE.

Vysvětlivky k jednotlivým oprávněním:

  • ALL - operaci má oprávnění provádět bez omezení
  • INHERITED - provedení operace je omezeno na existenci vazby mezi položkou a projekty, společnostmi, kontakty či příležitostmi, které má uživatel oprávnění vidět
  • RELATED - uživatel získává oprávnění jen pro ty položky, které jsou s ním přímo svázané, např. uživatel, který je v týmu projektu si může k tomuto projektu psát docházku
  • OWN - má oprávnění jen na ty položky, které sám vytvořil
  • NONE - oprávnění nemá pro žádné položky
  • GROUP - provedení operace se váže na podmínku, že uživatel je svázán se stejnou kategorií (skupinou) jako položka, se kterou chce operaci provést

 

Zobrazit Vytvořit Upravit Odstranit
Absence ALL ALL RELATED NONE
Deník ALL ALL OWN NONE
Docházka ALL ALL OWN NONE
Doklady RELATED ALL RELATED NONE
Dokumenty ALL ALL OWN NONE
E-maily ALL ALL OWN OWN
Individuální slevy ALL ALL ALL NONE
Kalendář INHERITED ALL RELATED OWN
Kontakty ALL ALL ALL NONE
Marketing RELATED ALL RELATED NONE
Marketingový seznam ALL ALL ALL NONE
Mzdy ALL ALL ALL NONE
Plán zdrojů ALL ALL ALL NONE
Položky dokladu ALL ALL ALL NONE
Pracovní úvazky ALL ALL RELATED NONE
Prémie ALL ALL RELATED NONE
Prodejní ceny ALL ALL ALL NONE
Projekty ALL ALL ALL NONE
Příležitosti RELATED ALL RELATED NONE
Reporty ALL NONE NONE NONE
Směnné kurzy ALL ALL ALL NONE
Společnosti ALL ALL ALL NONE
Školení ALL ALL RELATED RELATED
Úkoly INHERITED ALL RELATED OWN
Uživatelé ALL NONE ALL NONE
Zboží ALL ALL ALL NONE
Znalosti ALL ALL RELATED RELATED