Přehled uživatelských skupin (rolí)

Standardně jsou v systému založeny následující skupiny, do kterých můžete poté přiřazovat uživatele. Každé skupině je administrátor schopen nadefinovat přes administrační aplikaci specifická oprávnění - více informací o práci se skupinami a možnostech jejich nastavení naleznete ve článku Skupiny (vytváření a správa).