Skrytá nastavení systému eWay-CRM®

Všechny zde uvedené hodnoty se upravují pomocí nástroje regedit.exe ve Windows.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Memos\eWay Outlook Client

DownloadBatchSize (DWORD)

Určuje kolik položek se bude při synchronizaci se serverem v jednom požadavku na webovou službu stahovat.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Memos\eWay Outlook Client\eWaySettings

EnableCalendarAddin (DWORD)

Umožňuje zakázat integraci eWay-CRM® s modulem Kalendář v Microsoft Outlook.

EnableContactsAddin (DWORD)

Umožňuje zakázat integraci eWay-CRM® s modulem Kontakty v Microsoft Outlook.

EnableEmailsAddin (DWORD)

Umožňuje zakázat integraci eWay-CRM® s modulem E-maily v Microsoft Outlook.

EnableTasksAddin (DWORD)

Umožňuje zakázat integraci eWay-CRM s modulem Úkoly v Microsoft Outlook.